Ass. iur. Przemysław Roguski, Mag. iur., Lektor DAAD

Zainteresowania badawcze i inne

Lektor DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) oraz asystent w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów prawniczych (Erstes Juristisches Staatsexamen) Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji oraz wspólnych studiów magisterskich Uniwersytetu Jana Gutenberga i Trinity College Dublin. Stypendysta fundacji Peregrinus (2003). Wykładał gościnnie na uniwersytecie w Bristolu (UWE) oraz Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. W latach 2006-2012 asystent w katedrze prawa europejskiego i międzynarodowego Prof. Dr. Udo Finka w Moguncji oraz koordynator Szkoły Prawa Niemieckiego z ramienia Uniwersytetu Jana Gutenberga; od 01.10.2012 współkoordynator Szkoły Prawa Niemieckiego z ramienia WPiA UJ oraz letniej szkoły „Recht in Deutschland" na Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Opiekun drużyny UJ na konkurs Jessup Moot Court - zwycięzcy etapu polskiego w roku akademickim 2012/13.

Kontakt

roguski@sddr.org

12 663 12 13 podczas dyżuru

Wybrane publikacje naukowe