dr hab. Dr. h.c. Kazimierz Lankosz, prof. UJ, em.

Zainteresowania badawcze

Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Był profesorem wizytującym m.in. na uniwersytetach w Niemczech, Holandii, Grecji, USA i w Chinach. Członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP. Współzałożyciel (wraz z Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peterem Hommelhoffem oraz Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Horstem Konzenem) Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji UJ. Doktor honoris causa Uniwersytetu im. Johannesa Gutenberga w Moguncji. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi RFN, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Członek zwyczajny Institut de Droit International (Genewa) i Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, a także licznych stowarzyszeń międzynarodowych. Od 1995 r. członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.

Kontakt