dr Milena Ingelevic-Citak/ Asystent

Zainteresowania badawcze

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Studium Pedagogicznego UJ; stypendystka Rządu RP; w latach 2005-2008 wolontariusz w Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz Ośrodka Praw Człowieka WPiA UJ.

W 2015 r. obroniła pracę doktorską pod tytułem „Międzynarodowa instytucja uznania państwa w świetle współczesnej praktyki państw". Główny obszar zainteresowań naukowych: problematyka procesów państwotwórczych, uznania międzynarodowego oraz podmiotów nieuznanych.

Kontakt

milena.ingelevic-citak@uj.edu.pl

12 663 12 13 podczas dyżuru

Wybrane publikacje:

„Recognition of Kosovo in the Context of Accordance with International Law", Miscellanea Iuris Gentium nr XII-XIII-XIV, 2009-2011.

„Trybunał Sprawiedliwości", [w:] Brygida Kuźniak (red.), „Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska", 2015.