Harmonogram zajęć w roku akadem. 2016/2017

Harmonogram poszczególnych zajęć prowadzonych przez pracowników i doktorantów ZPMP w roku akademickim 2016/2017 dostępny jest w systemie USOS.