Uprzejmie informujemy, że w związku z remontem budynku, w którym mieści się Zakład PMP, od dnia 1 czerwca 2017 r. bardzo proszę uważnie śledzić komunikaty na stronie ZPMP oraz w USOS na profilach/wizytówkach poszczególnych Pracowników. Sekreteriat jest przeniesiony do sali Refektarz w budynku na ul. Olszewskiego 2.

Wgląd do prac egzaminacyjnych

Prace egzaminacyjne z PMP, OM, PDiK można oglądać na dyżurach pracowników (ale tylko tych, które odbywają się w sali Refektarz). Udostępniamy także do wglądu wzór odpowiedzi oraz skalę ocen.

Terminy dyżurów i ich lokalizacja są na bieżąco ogłaszane w USOS w tzw. wizytówkach pracowników ZPMP

Ze względu na dużą liczbę spraw o charakterze formalnym rekomenduje się inne dyżury niż dyżur kierownika Zakładu dr hab. Brygidy Kuźniak.

Zobacz również