W związku z trwającym jeszcze remontem budynku, w którym mieści się Zakład PMP (ul. Gołębia
9), bardzo prosimy uważnie śledzić komunikaty na stronie ZPMP oraz w USOS na
profilach/wizytówkach poszczególnych Pracowników.


Sekretariat ZPMP wciąż jeszcze jest przeniesiony do sali Refektarz w budynku przy ul.
Olszewskiego 2, choć ta sytuacja powinna w ulec zmianie w drugim tygodniu października
(Sekretariat wróci na stare miejsce tj. ul. Gołębia 9, I piętro, p. 3)


Terminy dyżurów i ich lokalizacja są na bieżąco ogłaszane w USOS w tzw. wizytówkach
pracowników ZPMP


Kraków, 2.10.2017.

Zobacz również